دقت شود تمامی اطلاعات وارد شده توسط شما در گیم پلازا به صورت محرمانه نزد ما محفوط خواهد بود و تا درخواست ارگان دولتی خاص به هیچ وجه به اشتراک گذاشته نخواهدشد.